ראשימאמרים מאת יפעת הללי אברהם ראשימאמרים מאת יפעת הללי אברהם ראשימאמרים מאת יפעת הללי אברהם ראשימאמרים מאת יפעת הללי אברהם ראשימאמרים מאת יפעת הללי אברהם ראשימאמרים מאת יפעת הללי אברהם