"יש בחוץ מגיפה עולמית ואני בהריון. זו סיטואציה בעייתית"