רק זה היה חסר לה

                             
1...23456...440