"מאז הלידה לא התאמנתי. אני מודה להורים על הגנים המעולים"