לבן בעיניים: רתם רבי דילגה בין שלוש שמלות כלה ונראתה מדהים