"אולי אחזור לשמור שבת, כרגע אני צריכה את הסופ"ש לעצמי"