"אני מרגישה שיש לי יותר בגדים ממה שאוכל ללבוש אי פעם"