ראשימאמרים מאת ענת ביין-לובוביץ', גלובס ראשימאמרים מאת ענת ביין-לובוביץ', גלובס