אמילי קרפל ומור באואר | צילום: רוני כנעני

אמילי קרפל ומור באואר | צילום: רוני כנעני

אמילי קרפל ומור באואר | צילום: רוני כנעני

אמילי קרפל ומור באואר | צילום: רוני כנעני

אמילי קרפל ומור באואר | צילום: רוני כנעני

אמילי קרפל ומור באואר | צילום: רוני כנעני

אמילי קרפל ומור באואר | צילום: רוני כנעני