אין ויכוח שאלה הנעליים הטרנדיות של הקיץ. מצאנו את השוות ביותר